Instytucje finansowe

Instytucje finansowe

finansowe

Już od wielu lat zapewniamy wsparcie prawne na rzecz wiodących instytucji kredytowych (firm pożyczkowych, faktoringowych, itd.) oraz uczestniczymy w realizacji projektów doradczych z zakresu banking & finance.

Stale współpracujemy z sektorem finansowym, a jedną z naszych specjalizacji jest finansowanie podmiotów z sektora opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzimy aktywne doradztwo dla przedsiębiorstw i instytucji w zakresie sporządzania wzorców umów, opiniowania aktów prawnych oraz stosowania zabezpieczeń, dotyczących finansowania złożonych procesów inwestycyjnych.

Uczestniczymy w negocjacjach dotyczących kontraktów – ze wskazaniem optymalnych zabezpieczeń udzielanego finansowania i z optymalizacją ryzyka.

Inne usługi

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Mróz  © 2017 - 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by Hegona